εικόνα άρθρου

Γιατί αγοράζουν μικρότερα σπίτια αγοράζουν πλέον οι επενδυτές ????

Οι Έλληνες αγοραστές στράφηκαν σε μικρότερα ακίνητα, κυρίως για την επενδυτική ευκαιρία να εξασφαλίσουν μελλοντικά κεφαλαιακά κέρδη. Οι αγοραστές προτιμούν επίσης τα μικρότερα ακίνητα, καθώς είναι πιο προσιτά και έχουν χαμηλότερο κόστος συντήρησης από τα μεγαλύτερα ακίνητα. Στροφή σε μικρότερα σπίτια, μεγάλη πτώση στα πολύ μεγάλα