Το Όνομα της εταιρίας είναι RE1 και η διεύθυνση της σελίδας είναι: www.RE1.gr.

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας συνιστά την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των Όρων Χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους Όρους Χρήσης, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να εγκαταλείψει αμέσως την ιστοσελίδα και να μην προβεί σε περαιτέρω χρήση της.

Σύμβαση

Οι επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας www.RE1.gr έχουν μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως τους κατωτέρω όρους και αναγνωρίζουν ότι δεσμεύονται από αυτούς σε κάθε επίσκεψή τους σε αυτήν. Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες όρους. Μετά την εκάστοτε τροποποίηση, η χρήση της ιστοσελίδας λογίζεται ως αποδοχή της εν λόγω τροποποίησης.

Ως εκ τούτου, απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας, η εν όλω ή εν μέρει τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση ή με άλλον τρόπο χρήση του περιεχομένου του διαδικτυακού της τόπου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Σε περίπτωση που η Εταιρεία εμπλακεί σε οποιαδήποτε αντιδικία ή κληθεί να καταβάλει σε τρίτους οποιουδήποτε είδους αποζημίωση, για λόγους που οφείλονται στην παράβαση των υποχρεώσεων του επισκέπτη/χρήστη, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να αποζημιώσει εξ αυτού του λόγου την Εταιρεία.

Δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια από του RE1.gr να αντιγράψετε, τροποποιήσετε, διανείμετε (με ή/και χωρίς μετάφραση) ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε ή/και να αξιοποιήσετε το υλικό που διατίθεται. Η Εταιρεία χωρίς να εγγυάται και συνεπώς χωρίς να ευθύνεται, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα www.RE1.gr να είναι πλήρεις, ακριβείς, επίκαιρες και σαφείς. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, η Eταιρεία δεν ευθύνεται για λάθη, παραλείψεις, ή οποιεσδήποτε ελλείψεις που αφορούν στις πληροφορίες, για καθυστερήσεις ή διακοπές ή αδυναμία μετάδοσης των πληροφοριών ή για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη λόγω της χρήσης αυτών των πληροφοριών.

Υπηρεσίες

Η εταιρία δεν πουλάει ακίνητα ούτε ενοικιάζει ακίνητα παρά μόνο διαφημίζει αγγελίες αδειούχων μεσιτών με αποκλειστική ευθύνη αυτών και προβάλει μπάνερ επαγγελματιών που θέλουν να διαφημιστούν.

Ευθύνη της RE1.gr είναι να βρει το κατάλληλο ακίνητο για τον πελάτη, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις επιθυμίες του. Στη συνέχεια η RE1.gr οφείλει να ενημερώσει τον συνεργαζόμενο μεσίτη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τον πελάτη και να βοηθήσει στη διαδικασία ολοκλήρωσης της αγοραπωλησίας / ενοικίασης.

Από τη στιγμή που ο πελάτης έχει συμφωνήσει πλήρως με τις υπηρεσίες της RE1.gr τότε συμφωνεί επίσης με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Η ευθύνη της RE1.gr είναι μέχρι την υπογραφή της σύμβασης του ακινήτου μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, η ευθύνη για τυχόν προβλήματα που σχετίζονται με το ακίνητο ή τον ιδιοκτήτη/πωλητή ή τον ενοικιαστή/αγοραστή είναι μόνο μεταξύ των δυο αυτών μερών, και η RE1 δεν ευθύνεται για τίποτα.

Όροι εγγραφής & υποχρεώσεις του χρήστη

  • Στήν ιστοσελίδα καταχωρούν αγγελίες μόνο εγγεγραμμένα μέλη (Αδειούχοι Μεσίτες) έχουν το δικαίωμα να καταχωρήσουν στο σύστημα μας, αγγελίες.
  • Μετά την καταχώρηση ο Μεσίτης είναι υποχρεωμένος να στείλει στο email: info@re1.gr τον αρ.ΓΕΜΗ και έναρξη επαγγέλματος για να επιβεβαιώσουμε ότι ο χρήστης είναι αδειούχος και ενεργός μεσίτης (ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΚ ΠΑΡΕΔΡΟΜΗΣ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΜΕΣΩΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΕ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ)
  • Η κάθε αγγελία μπορεί να παραμείνει με εμφάνιση στην ιστοσελίδα το περισσότερο για 8 μήνες όσο είναι βάση νόμου και ή διάρκεια που μπορεί να έχει μία αποκλειστική εντολή, (εκτός και αν η εντολή είναι απρόθεσμη). Αν θελήσετε νωρίτερα να διαγράψετε αγγελία σας, κάνετε είσοδο στο λογαριασμό σας, και επιλέγετε διαγραφή. Ο μεσίτης είναι υποχρεωμένος να διαγράψει την αγγελία μόλις πωληθή ή ενοικιαστή το ακίνητο ή λήξη η σύμβαση του με τον ιδιοκτήτη σε διαφορετική περίπτωση που δεν διαγράψει ο μεσίτης την αγγελία τότε η εταιρία χωρίς καμία ενημέρωση προς τον μεσίτη μπορεί να προχωρήσει στην διαγραφή της αγγελίας.
  • Η κάθε αγγελία καταχωρείται με αποκλειστική ευθύνη του μέλους που την καταχωρεί, ως προς το περιεχόμενο.
  • Μην καταχωρείτε αγγελίες για λογαριασμό τρίτων, ερήμην τους, για κανένα λόγο.
  • Την ευθύνη για παραπλανητικό, υβριστικό, αναληθές περιεχόμενο, ή την χρήση αριθμού τηλεφώνου ή λογαριασμού e-mail, VIDEO, πού δεν του ανήκουν, φέρει ο χρήστης ο οποίος τα δήλωσε.
  • Αν η εταιρία ενημερωθεί ότι ο χρήστης έχει καταχωρήσει αγγελία με παραπλανητικό κείμενο ή φωτογραφίες ή VIDEO έχει το δικαίωμα χωρίς ενημέρωση να διαγράψει την αγγελία και σε περίπτωση που γίνει και δεύτερη φορά έχει το δικαίωμα χωρίς ενημέρωση να αποβάλει τον χρήστη από το δίκτυο και τον διαγράψει.

Ο χρήστης που επιθυμεί να καταχωρήσει αγγελίες ή να εγγραφεί στις υπηρεσίες του site, θα πρέπει να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται από την ιστοσελίδα, για την πρόσβαση στα περιεχόμενα και τις υπηρεσίες της, να ενημερώνει επιμελώς το site άμεσα για κάθε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων καθώς και να φροντίζει ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν διαρκώς ακριβή και πλήρη.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει στον χρήστη να κάνει χρήση των υπηρεσιών του, στην περίπτωση που οι παρασχεθείσες πληροφορίες δεν είναι ακριβείς, επαρκείς και αληθείς. Ο χρήστης έχει δικαίωμα να προβάλλει αντιρρήσεις με αίτημα του προς τον ιστότοπο και να ζητήσει την διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων, καθώς και τη διαγραφή του από χρήστη μέσω ενός ηλεκτρονικού μηνύματος στη φόρμα επικοινωνίας του ιστοτόπου.

Η ιστοσελίδα www.RE1.gr αναλαμβάνει αποκλειστικά και μόνον τη συλλογή, επεξεργασία και ανάρτηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας δεν ευθύνεται, αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για τη χρήση, για την ορθότητα, την πληρότητα ή/και την διαθεσιμότητα, την εγκυρότητα, την ποιότητα, την καταλληλότητα, των περιεχομένων, σελίδων και υπηρεσιών αυτού του site την επικοινωνία του χρήστη με τρίτους που διαφημίζονται στην ιστοσελίδα και την έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τις αγγελίες, διαφημίσεις, υπηρεσίες κλπ. που δημοσιεύονται στο site και δεν παρέχει καμία δέσμευση, εγγύηση οποιουδήποτε είδους, σιωπηρή, νόμιμη ή άλλη, οποιαδήποτε σιωπηρή εγγύηση εμπορευσιμότητας, τίτλου, μη παραβίασης ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό.

Η εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με το περιεχόμενο των αγγελιών, VIDEO, πληροφοριών και διαφημίσεων (οιασδήποτε κατηγορίας και μορφής) που αναρτώνται στον ιστοχώρο του και ούτε φέρει ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη με τρίτους που διαφημίζονται/προβάλλονται στην ιστοσελίδα www.RE1.gr.

Ως εκ τούτου, ο εκάστοτε χρήστης χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες/πληροφορίες της ιστοσελίδας αποκλειστικά και μόνον με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και όλη την ευθύνη διασταύρωσης και επιβεβαίωσης των εν λόγω πληροφοριών. Περαιτέρω, δεν ευθύνεται για οιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τυχόν σύναψη πάσης φύσεως εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του χρήστη και του τρίτου διαφημιζόμενου και δεν σημαίνει ότι εγκρίνει οποιαδήποτε άποψη που περιέχεται σε οποιοδήποτε περιεχόμενο χρήστη.

Η ιστοσελίδα www.RE1.gr μπορεί, αλλά δεν έχει καμία υποχρέωση, να παρακολουθεί, ελέγχει ή επεξεργάζεται το περιεχόμενο χρήστη. Σε όλες τις περιπτώσεις, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει ή να απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε χρήστη ή σε οποιοδήποτε περιεχόμενο χρήστη για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, του περιεχομένου χρήστη το οποίο, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας, παραβιάζει τις συμφωνίες και τις «αρχές» της εταιρίας. Η Εταιρία μπορεί να προβεί σε αυτές τις ενέργειες χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Η αφαίρεση ή απενεργοποίηση της πρόσβασης στο περιεχόμενο χρήστη θα πραγματοποιείται κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια του www.RE1.gr και δεν υπόσχεται να αφαιρέσει ή να απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο περιεχόμενο χρήστη.

Δικαιώματα εταιρίας για διαγραφή – διάρκεια περιεχομένου

Ο χρήστης αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα ότι το www.RE1.gr διατηρεί το δικαίωμα, οποτεδήποτε κρίνει και κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να διακόψει την δημοσίευση και ανάρτησή αγγελιών και άλλων πληροφοριών στο site οποτεδήποτε κρίνει, ότι το περιεχόμενο τυγχάνει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, παραπλανητικό ή/και παράνομο ή/και ψευδές ή/και προσβλητικό καθώς επίσης και ότι το εν λόγω περιεχόμενο αντίκειται εν γένει στους παρόντες όρους χρήσης. Ταυτόχρονα η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέπει στον χρήστη/αγγελιοδότη της εν λόγω αγγελίας να αναρτήσει/δημοσιεύσει μελλοντικά στην ιστοσελίδα άλλες αγγελίες (οιασδήποτε κατηγορίας και με οιοδήποτε περιεχόμενο) και να τον αποκλείσει από όλες τις υπηρεσίες του για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα θεωρηθεί απαραίτητο.

Αν εγγραφείτε στο www.RE1.gr έχετε την υποχρέωση για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του προσωπικού σας κωδικού και λογαριασμού. Με την εγγραφή σας αποδέχεστε την πλήρη ευθύνη για όλες τις ενέργειες, που θα εκτελούνται μέσω του προσωπικού η εμπορικού σας λογαριασμού. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής του προσωπικού σας κωδικού καθώς και χρήσης του χωρίς άδειά σας έχετε την υποχρέωση να μας ενημερώσετε άμεσα.

Ο χρήστης αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα ότι η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα, οποτεδήποτε κρίνει και κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να διαγράψει τον προσωπικό η εμπορικό σας λογαριασμό οποτεδήποτε κρίνει ότι παραβιάζετε οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους χρήσης.

Η Εταιρεία

Δεν πωλεί ή παραχωρεί για κανέναν λόγο και σε κανέναν, στοιχεία των εγγεγραμμένων στο σύστημα. Δεν ευθύνεται για στοιχεία της αγγελίας τα οποία αδυνατεί να ελέγξει και επιβεβαιώσει. Δεν ευθύνεται για την προέλευση ακινήτων που περιλαμβάνονται σε αγγελίες ούτε για τα απαιτούμενα παραστατικά αγοραπωλησιών.Δεν αγοράζει, πωλεί, ανταλλάσει, κανένα ακίνητο, ή υπηρεσία, για τα οποία θα ήταν νομικά ή φορολογικά υπόχρεη.Δεν επιτρέπει και διαγράφει αμέσως μόλις υποπέσει στην αντίληψη των ελέγχων, κάθε αγγελία με ύποπτη προέλευση, η αναφερόμενη σε είδη ή υπηρεσίες πού απαιτούν ειδική άδεια από την Ελληνική και διεθνή νομοθεσία. Διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής χωρίς προειδοποίηση κάθε αγγελίας, η οποία δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις και δεσμεύσεις.Διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής χωρίς προειδοποίηση κάθε μέλους το οποίο κατ’ επανάληψη δεν τηρεί τα παραπάνω, δεν εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις ή διαταράσσει το σύστημα καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του παρόντος κανονισμού χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης.

Η παρούσα σύμβαση χρήσης διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, αρμόδια δε δικαστήρια για την ερμηνεία των παρόντων όρων καθώς και για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς προκύψει από την παρούσα σύμβαση χρήσης ορίζονται αποκλειστικά τα δικαστήρια του Ηρακλείου Κρήτης.

Εάν κάποιος όρος από τους παρόντες κριθεί αντίθετος προς τον νόμο, και ως εκ τούτου άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει να ισχύει χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με την ιστοσελίδα ανήκουν αποκλειστικά στην RE1.gr. Ανάμεσα σε αυτά που γίνονται κατανοητά ως δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας είναι όλες οι ευρεσιτεχνίες, τα δικαιώματα εμπορικού σήματος, τα δικαιώματα εμπορικής επωνυμίας, τα δικαιώματα τράπεζας δεδομένων, η διεύθυνση στο διαδίκτυο (domain name) και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα ή αλλού, τα οποία σχετίζονται με την ιστοσελίδα και την RE1.gr γενικότερα, συμπεριλαμβανομένης της τεχνογνωσίας και των εμπορικών μυστικών.

Δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε ή να αφαιρέσετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα ή σύμβολο αναγνώρισης στο υλικό, και/ή οποιεσδήποτε ενδείξεις σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ούτε να τροποποιήσετε το εν λόγω υλικό ή μέρος αυτού, ούτε να το αντιγράψετε, ούτε να το βλάψετε με οποιονδήποτε τρόπο, ούτε να αναλάβετε αδικαιολόγητο πλεονέκτημα από τη φήμη των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της RE1.gr.

Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της RE1.gr, η RE1.gr διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση για κάθε ζημία που μπορεί να υποστεί.

Επικοινωνία

Εάν υπάρχει οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση για οτιδήποτε σχετικά με τα ανωτέρω αναφερόμενα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου: info@re1.gr ή καλέστε τώρα στο 210 220 5676.